ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI

CEO Nhã Phương
CEO
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đức
Bác Sĩ
Bác sĩ Phan Nguyễn Hồng Vi
Bác Sĩ
Bác sĩ Trần Diễm Thuý
Bác Sĩ
Bác Sĩ Trương Hoàng Gia Lộc
Bác Sĩ
Manager – Lê Huỳnh Long
Manager
Content Writer – Lưu Ngọc Vy
Content Writer
Content Writer – Trần Thị Ánh Duyên
Content Writer
Content Writer – Nguyễn Lê Ngọc Ánh
Content Writer